HET BESTUUR VAN WINTERLAND OSS.

Peter Zegers

peter@winterland-oss.nl

Hans Schoots

hans@winterland-oss.nl

Thijs Taal

thijs@winterland-oss.nl

Het bestuur van Winterland-Oss bestaat uit Peter Zegers (voorzitter), Hans Schoots (penningmeester) en Thijs Taal (secretaris).

De bestuursleden zijn vrijwilligers en werken met veel plezier aan de realisatie van een gezellig en sportief winters evenement in december.

De voorbereidingen beginnen al in het begin van het jaar want Winterland is een groot en kostbaar evenement dat veel voorbereiding vergt. Het bestuur kan het uiteraard niet alleen en in de loop van het jaar worden daarom steeds meer mensen, bedrijven en instanties betrokken die medewerking en ondersteuning leveren. Zonder deze steun zou Winterland niet kunnen bestaan!


Zonder vrijwilligers geen Winterland

Duidelijker dan dit is het niet te beschrijven. Bij Winterland Oss zijn er vele mensen die in hun vrije tijd helpen met allerhande zaken. Hiervoor verdient men ons respect, maar ook onze waardering. De vele vrijwilligers die nu al actief zijn, verrichten de meest uiteenlopende taken. Zo zijn er vrijwilligers die meer op de voorgrond staan, maar nog veel meer zijn er vrijwilligers die op de achtergrond blijven, maar net zo veel en goed werk verrichten.

We zijn er trots op dat we veel vrijwilligers hebben.